สาธิตวงรี

หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        e คือ ความรี (Eccentric)
        c คือ ระยะทางจากจุดกึ่งกลางวงรีไปยังจุดโฟกัส 
        a คือ ระยะกึ่ีงแกนหลักของวงรี (Semimajor axis) 

        
        วิธีใช้:
  • กรอกข้อมูลในกล่อง c: หรือเลื่อนปุ่มสไลด์อันบน เพื่อปรับระยะทางจากจุดกึ่งกลางวงรีไปยังจุดโฟกัส
  • กรอกข้อมูลในกล่อง a: หรือเลื่อนปุ่มสไลด์อันล่าง เพื่อปรับระยะกึ่ีงแกนหลักของวงรี 
  • ดูค่าความรีที่ได้จากสูตร  e = c/a ที่อยู่ด้านบน
Comments