ธาตุ

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Overview 
  2. กดลูกศรขวามือด้านบน ไปที่หน้า 2 (Elements)
คำอธิบาย: 
        แบบจำลองนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ท่านศึกษาจำนวนของอีเล็กตรอนบนวงโคจรแต่ละชั้น ท่านสามารถเลือกดูโครงสร้างอะตอมของธาตุต่างๆ โดยกดลูกศรขึ้นลงที่เมนูล่างด้านซ้าย เพื่อเลือก Atomic number ท่านสามารถกดปุ่ม 3D View เพื่อดูโครงสร้างอะตอมแบบ 3 มิติ  หรือกดปุ่ม 2D View เพื่อดูวงโคจรของอีเล็กตรอนแต่ละชั้น 
 

Comments