ปฏิทินอุปราคา

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        นำเม้าส์ไปวางบนวงกลมสีส้ม (ดวงอาทิตย์) และวงกลมสีเทา (ดวงจันทร์) เพื่อดูรายละเอียดของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาที่เกิดขึ้น  

        คำอธิบายศัพท์:  
  • Solar eclipse: สุริยุปราคา 
  • Type: Total เต็มดวง, Annular วงแหวน, Partial บางส่วน
  • Lunar eclipse: จันทรุปราคา
  • Type: Total เต็มดวง, Penumbral เงามัว, Partial บางส่วน
  • Saros: วงรอบ 
  • Duration: ระยะเวลาที่เกิด h ชั่วโมง, m นาที, s วินาที 
  • Visibility: ภูมิภาคที่สามารถมองเห็นได้ 
Comments