ปรากฏการณ์ด็อปเปลอร์

        ปรากฏการณ์ด็อปเปลอร์ (Doppler Effect) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่น เนื่องจากความสัมพัทธ์ระหว่างทิศทางการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดกับผู้สังเกตการณ์ ขณะที่แหล่งกำเนิดคลื่นกำลังเคลื่อนที่เข้าหา ผู้สังเกตการณ์จะได้รับคลื่นที่มีความถี่สูงขึ้นกว่าปกติ (ความยาวคลื่นสั้นลง) และเมื่อแหล่งกำเนิดคลื่นเคลื่อนที่ออก ผู้สังเกตการณ์จะได้รับคลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่าปกติ (ความยาวคลื่นมากขึ้น) ยกตัวอย่าง เมื่อรถตำรวจเปิดไซเรนวิ่งเข้ามาหาเรา เราจะได้ยินเสียงไซเรนสูงขึ้น และเมื่อรถคันนั้นเคลื่อนที่ผ่านเราออกไป ก็จะได้ยินเสียงไซเรนต่ำลง
ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คำอธิบาย: 

 • กรอบนซ้าย: กราฟเปรียบเทียบ
  • wave as emitted from source: คลื่นที่แหล่งกำเนิดแสง
  • wave as detected by observer: คลื่นที่ผู้สังเกตการณ์มองเห็น  
 • กล่องขวาบน (controls): ปุ่มควบคุมการทดลอง
  • start emission: เริ่มแผ่รังสี 
  • stop emission: หยุดแผ่รังสี  
  • pause simulation: หยุดการจำลองเหตุการณ์ 
  • resume simulation: ดำเนินการต่อ
  • rate: อัตราเร็วในการจำลองภาพ
  • show paths: แสดงเส้นทางของแหล่งกำเนิดแสง (s) และผู้สังเกตการณ์ (o)
 • กรอบล่าง: จอแสดงปรากฏการณ์ด็อปเลอร์ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ทางแสงระหว่างการเคลื่อนที่ของแหล่งกำเนิดแสงและผู้สังเกตการณ์
  • วัตถุ (s) ย่อมาจาก resource หมายถึง แหล่งกำเนิดแสง 
  • วัตถุ (o) ย่อมาจาก observer หมายถึง ผู้สังเกตการณ์ 

Comments