จำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดของแต่ละวันในรอบปี

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player
        แกนของโลกเอียง 23.5 องศา ขณะที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ จึงเป็นเหตุให้กลางวันและกลางคืนยาวไม่เท่ากัน (ยกเว้นวันอีควินอกซ์) แฟลชนี้ใช้สำหรับสาธิตจำนวนชั่วโมงที่มีแสงแดดของแต่ละวันในรอบปี โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกละติจูด และช่วงเวลาตามต้องการ 

         กรอบใหญ่ซ้ายมือ 
  • show yearly everage: ค่าเฉลี่ยทั้งปี (หนึ่งวันมีกลางวัน 12 ขั่วโมง) 
  • show draggable point on the curve: อนุญาตให้ลากจุดไปตามเส้นกราฟได้ 
กรอบ Setting ขวามือด้านบน
  • latitude: กรอกค่าละติจูดของผู้สังเกตการณ์ หรือ เลื่อนปุ่มสไลด์ด้านข้าง 
    (ให้สังเกตว่า ซีกโลกเหนือ และซีกโลกใต้ ช่วงเวลากลางวันของ summer solstice และ winter solstice จะตรงข้ามกัน) 
  • day of year: เลือกวันที่ที่จะทำการสาธิต 
 กรอบ Globe ขวามือด้านล่าง 
  • ลากที่ลูกโลกเพื่อเลือกมุมมองที่ต้องการ 
Comments