โครงสร้างผลึก

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Overview 
  2. กดลูกศรขวามือด้านบน ไปที่หน้า 4 (Crystal Structure) 
  3. กดปุ่ม Lattice View เพื่อดูเส้นเชื่อมระหว่างอะตอม 
  4. กดปุ่ม 3D View เพื่อดูภาพสามมิติ 
คำอธิบาย: 
        แร่ทุกชนิดมีโครงสร้างเป็นผลึก รูปร่างของผลึกขึ้นอยู่กับพันธะเคมีที่ทำให้อะตอมเชื่อมต่อกัน ในภาพเป็นโครงสร้างของแร่เฮไลต์ หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ซึ่งอะตอมของโซเดียมและคลอรีนเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไอออนเป็นมุม 90 องศา จึงทำให้ผลึกมีรูปทรงเป็นลูกบาศก์ 


Comments