รอยเลื่อนบนแผ่นทวีป

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดลูกศร -> 5 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อ  Continental Transform (รอยเลื่อนบนทวีป)

คำอธิบาย:
        เมื่อเปลือกโลกทวีป (Continental Crust) เคลื่อนที่ผ่านกัน (Oceanic Crust) จะทำให้เกิดรอยเลื่อนตามแนวระนาบ (Stike-slip Fault) มีผลทำให้เกิดแผ่นดินไหว ถนนขาด และแม่น้ำเปลี่ยนทางเดิน  ตัวอย่างเช่น  บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรแอตเลนติก  ตัวอย่างแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันบนแผ่นดินได้แก่ รอยเลื่อนซานแอนเดรีย ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  

Comments