รอยแยกของทวีป

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดปุ่มลูกศร -> 3 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อว่า Continental Rift (รอยแยกของทวีป)

คำอธิบาย:

        เมื่อหินหนืดร้อนดันตัวขึ้นจากชั้นฐานธรณีภาค ทำให้เปลือกโลกทวีป (Continental Crust) โก่งตัวบางขึ้น จนในที่สุดก็ยุบตัวเป็นหุบเขาทรุด (Rift Valley) แมกมาซึ่งอยู่ด้านล่างแทรกตัวขึ้นตามรอยแตก ผลักให้แผ่นธรณีทวีปแยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่น สันเขาใต้มหาสมุทรแอตแลนติก 


Comments