ทรงกลมฟ้าและมุมมองท้องฟ้า

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม แต่โลกมีขนาดใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของมนุษย์ เราจึงรู้สึกเหมือนว่าพื้นโลกแบนราบ การอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้าจึงต้องอาศัยมุมมอง 2 ลักษณะคือ ทรงกลมฟ้า (celestial sphere) ซึ่งเป็นมุมมองจากนอกโลก และ มุมมองท้องฟ้า (horizon diagram) ซึ่งเป็นมุมมองจากภาพพื้นดิน ท่านสามารถกดปุ่ม [switch] เพื่อทำความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของผู้สังเกตการณ์กับมุมมองบนท้องฟ้า 

Comments