กฎของวีน (Wien’s Law)

        วัตถุทุกชนิดที่มีอุณภูมิสูงกว่า 0 เคลวิน (-273°C) ย่อมมีพลังงานภายในตัว และมีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผกผันกับอุณหภูมิ (วัตถุร้อน มีพลังงานสูง และแผ่รังสีคลื่นสั้น, วัตถุเย็น มีพลังงานต่ำ แผ่รังสีคลื่นยาว) ตามสูตร 

ความยาวคลื่นเข้มสุด = 0.0029 / T

         โดยความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตร (m) และT = อุณหภูมิของวัตถุ มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คำอธิบาย: แฟลชนี้ใช้สาธิตการเพิ่มอุณหภูมิให้ตะปูจนกระทั่งเกิดการหลอมละลาย เมื่อวัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น รังสีที่แผ่ออกมาจะมีความยาวคลื่นสั้นลง 

 • กราฟแสงด้านซ้ายมือ: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่น (Wavelength) กับปริมาณรังสีที่แผ่ออกมา (Flux) จุดที่กราฟสูงสุดคือ ความยาวคลื่นเข้มสุด มีหน่วยเป็นไมโครเมตร, 1 ไมโครเมตร = 1/ล้านเมตร  
 • แท็บ curves ขวามือด้านบน: 
  • temperature: อุณหภูมิของวัตถุ มีหน่วยเป็นเคลวิน
  • highlight area under curve: ระบายสีพื้นใต้กราฟแสง 
  • indicate peak wavelength: แสดงค่าความยาวคลื่นเข้มสุด (ปกติให้กดเลือกไว้)
  • กรอบสี่เหลี่ยม: แสดงค่าตัวแปรที่อ่านได้เป็น อุณหภูมิ ความยาวคลื่น (มีหน่วยเป็นนาโนเมตร, 1 nm = 1/1000 ไมโครเมตร หรือ 1/พันล้านเมตร) และพลังงานของรังสี มีหน่วยเป็นวัตต์/ตารางเมตร
  • add curve: สร้างกราฟแสง ณ อุณหภูมิที่ต้องการ 
 • แท็บ filters ขวามือด้านบน: ใช้เลือกดูเฉพาะแสงบางความยาวคลื่น โดยใช้ฟิลเตอร์แต่ละชนิด ได้แก่ 
  • U รังสีอัลตราไวโอเล็ต
  • B แสงสีน้ำเงิน
  • V แสงสีเขียว
  • R แสงสีแดง 
 • แท็บ vertical scale ขวามือด้านล่าง: สเกลในแกนตั้ง
  • lock scale: ล็อกสเกลไม่ให้เปลี่ยนแปลง
  • autoscale to all curves: ปรับสเกลให้ครอบคลุมทุกเส้นกราฟ 
  • autoscale to selected cure: ปรับสเกลให้ครอบคลุมเฉพาะเส้นกราฟที่ต้องการ
 • แท็บ horizontal scale ขวามือด้านล่าง: 
  • ปรับพิสัยของความยาวคลื่นที่แสดง ระหว่าง 1 - 5 ไมโครเมตร
Comments