กลุ่มดาวหมีใหญ่ 3 มิติ

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        กลุ่มดาว (Constellation) เป็นเพียงรูปจินตนาการที่มนุษย์ลากเส้นเชื่อมต่อดาวที่อยู่ใกล้กันบนท้องฟ้า ซึ่งส่วนมากจะตั้งชื่อตามเทพนิยาย สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ในวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม ทว่าในความเป็นจริงดาวแต่ละดวงที่อยู่ในกลุ่มดาวเดียวกัน ส่วนมากจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย การที่เรามองเห็นดาวอยู่ใกล้กันบนท้องฟ้านั้น เป็นเพียงระยะทางเชิงมุมในมุมมองที่มองดูจากโลก ทว่าระยะทางที่อยู่ลึกเข้าไปในอวกาศนั้นไม่เท่ากัน ถ้าเราได้ออกไปในอวกาศไกลๆ ก็จะพบว่า รูปร่างของกลุ่มดาวนั้นเปลี่ยนไป ไม่เหมือนดังที่เรามองเห็นจากบนโลก  

        วิธีใช้:  วางเมาส์บนภาพกลุ่มดาวหมีใหญ่ (กระบวยใหญ่) แล้วลากไปมาเพื่อเปลี่ยนมุมมอง 
Comments