การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ

        แฟลชนี้ใช้สำหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในแต่ละชั้นบรรยากาศ 
  • เทอร์โมสเฟียร์ (Troposphere): ระดับสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิยิ่งลดต่ำ เนื่องจากออกห่างจากพื้นผิวโลกซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
  • สตราโตสเฟียร์ (Stratosphere)ระดับสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิยิ่งสูงขึ้น เนื่องจากเข้าใกล้ชั้นโอโซนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
  • มีโซสเฟียร์ (Mesophere)ระดับสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิยิ่งลดต่ำ  เนื่องจากออกห่างจากชั้นโอโซนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน
  • เทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere): ระดับสูงเพิ่มขึ้น อุณหภูมิยิ่งสูงขึ้น เนื่องจากโมเลกุลอากาศได้รับการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์โดยตรง 
  • เอ็กโซสเฟียร์ (Exosphere): เป็นเขตติดต่อระหว่างบรรยากาศกับอวกาศ 

        วิธีใช้:
  • เส้นสีแดงแนวตั้งคือกราฟอุณหภูมิของอากาศ 
  • กดปุ่มลูกศรขี้ขึ้น ด้านซ้ายล่าง เพื่อเลื่อนดูบรรยากาศชั้นบน
  • กดปุ่มลูกศรชี้ลง ด้านซ้ายล่าง เพื่อเลื่อนดูบรรยากาศชั้นล่าง 
  • กดปุ่ม NEXT ด้านขวาล่าง เพื่อพลิกดูคำอธิบายสมบัติของบรรยากาศแต่ละชั้น
Comments