แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้ เป็นสถานที่ๆ LESA ใช้ฝึกอบรมนักเรียนยุววิจัยในภูมิภาคต่างๆ เนื่องด้วยมีความพิเศษเฉพาะตัว ต่อการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ เฉพาะทาง อย่างไรก็ตามแต่ละแหล่งเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแตกต่างกัน ตามที่ได้แสดงในตารางด้านล่าง 

แสดง 19 รายการ
สถานที่จังหวัดกิจกรรมวิทยากร/อุปกรณ์ที่พัก
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
สถานที่จังหวัดกิจกรรมวิทยากร/อุปกรณ์ที่พัก
ภูทับเบิก เพชรบูรณ์    
สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง ชลบุรี สมุทรศาสตร์   
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ธรณีวิทยา   
ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จ.ระยอง ระยอง ธรณีวิทยา   
พิพิทธภัณฑ์ธรณีวิทยา ถ.พระราม 6 กรุงเทพมหานคร ธรณีวิทยา   
พิพิทธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ขอนแก่น ธรณีวิทยา   
พิพิทธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ (ภูกุ้มข้าว) กาฬสินธุ์ ธรณีวิทยา   
พิพิทธภัณฑ์ธรณีวิทยาฯ จ.ปทุมธานี ปทุมธานี ธรณีวิทยา   
วนอุทยานแพะเมืองผี แพร่ ธรณีวิทยา   
อช.หมู่เกาะเภตรา สตูล สมุทรศาสตร์   
อช.แม่ยม แพร่ นิเวศวิทยา ธรณีวิทยา   
อช.น้ำตกทรายขาว ปัตตานี นิเวศวิทยา อุตุนิยมวิทยา ดูดาว   
ศูนย์สารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ (ดอยอินทนนท์) เชียงใหม่ ดาราศาสตร์   
อช.ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ นิเวศน์วิทยา ดูนก ดูเมฆ ดูดาว   
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช นครราชสีมา นิเวศวิทยา   
อช.ตะรุเตา สตูล สมุทรศาสตร์   
ศุนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน สมุทรสงคราม นิเวศวิทยา   
หอดูดาวเกิดแก้ว กาญจนบุรี    
ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง สระบุรี สระบุรี ดาราศาสตร์   
แสดง 19 รายการ