หอดูดาวเกิดแก้ว


หอดูดาวเกิดแก้วเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโลกและอวกาศ ปลูกฝังความรักธรรมชาติแก่เยาวชน บนความเชื่อว่า "ความงดงามแห่งห้วงจักรวาล สามารถปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ ให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ เพื่อที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ และปฏิบัติต่อสรรพสิ่งอย่างสร้างสรรค์" หอดูดาวเกิดแก้วตั้งอยู่ในเขต ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

หอดูดาวเกิดแก้วเป็นอาคารสองชั้นตั้งอยู่บนยอดเขาขนาดเล็ก ภายในโดมหอดูดาวชั้นสองมีกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ติดตั้งบนขาตั้งกล้องชนิดอีเควทอเรียล  ด้านล่างของหอดูดาวเป็นที่เก็บมีกล้องโทรทรรศน์แบบเคลื่อนย้ายได้หลายตัวสำหรับฝึกใช้งานภาคสนาม  บริเวณรอบหอดูดาวมีบ้านแค๊ปซูลจำนวน 24 หลัง พักได้หลังละ 2 คน สามารถรับแขกได้ครั้งละประมาณ 48 คน 

ในระหว่างปี พ.ศ.2536 - 2554 หอดูดาวเกิดแก้วได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)" เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมครูและนักเรียนทำงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ในเว็บไซต์ lesa.biz  อย่างไรก็ตาม ทุนดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554  

หมายเหตุ: หอดูดาวเกิดแก้วได้ยุติกิจการแล้ว ทว่า LESA ยังคงดำเนินกิจกรรมด้านอวกาศต่อไป