สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (RAS), บริษัท ดับบลิวเอ็ม สเปซ จำกัด (WM SPACE) และ บริษัท ไคโร สเปซ จำกัด (KAIRO SPACE) ลงนามในความร่วมมือพัฒนาระบบดาวเทียม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพด้านวิศวกรรมระบบ ส่งเสริมการศึกษาด้านอวกาศ เทคโนโลยีวิทยุสื่อสาร และอุตสาหกรรมอวกาศภายในประเทศ ทั้งนี้มีแผนที่จะส่งดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด Nuri ของสถาบันวิจัยอวกาศเกาหลี (KARI) ภายในปีนี้

หน้าเว็บใหม่  
  • AstriaGraph : แบบจำลอง 3 มิติ แสดงวงโคจรดาวเทียมและขยะอวกาศ 
  • SpaceBook® : แบบจำลอง 3 มิติ แสดงวงโคจรดาวเทียมและขยะอวกาศ (รายละเอียดสูง) 
  • Stuff in Space: แบบจำลอง 3 มิติ แสดงวงโคจรดาวเทียมและขยะอวกาศ 
  • TMD Weather Radar: ภาพ near real time จากสถานีเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ 
  • NASA Worldview Snapshots: โปรแกรมดาวโหลดภาพถ่ายดาวเทียม Terra, Aqua, Soumi NPP
  • M42 Great Orion Nebula: เนบิวลาสว่างใหญ่ในกลุ่มดาวนายพราน 
  • ASIASAT 6 (THAICOM 7): ดาวเทียมสื่อสารในวงโคจร GEO 
  • THAICOM 4: ดาวเทียมถ่ายทอดอินเทอร์เน็ตของไทยในวงโคจร GEO
  • THAICOM 6 / THAICOM 8: ดาวเทียมสื่อสารของไทยในวงโคจร GEO