บรรยากาศ (Atmosphere)

        โลกห่อหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศบางๆ อากาศมีสถานะเป็นแก๊สจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศ มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกได้แก่ พลังงานจากดวงอาทิตย์​ วงโคจรโลก ปัจจัยภายในได้แก่ การหมุนรอบตัวเองของโลก แผ่นดินและพื้นน้ำ รวมทั้งสิ่งมีชีวิต ในทำนองกลับกันบรรยากาศก็ส่งอิทธิพลและผลกระทบต่อปัจจัยเหล่านี้ด้วย

        สาระการเรียนรู้: 
หน้าเว็บย่อย (23): ดูทั้งหมด