E-Learning‎ > ‎

ทบทวนวิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ (2721205)

 1. กำเนิดระบบสุริยะ (1)
  http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/origin 

 2. องค์ประกอบหลักของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย และดาวหาง (4)
  http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/composition 

 3. ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ และปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ ได้แก่ สนามแม่เหล็ก Sunspots และลมสุริยะ (4)
  http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/sun 

 4. ลักษณะเด่นของดาวเคราะห์แต่ละดวง ดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์บริวารดวงใดอาจมีสิ่งมีชีวิต (9)
  http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/planets

 5. นิยามของดาวเคราะห์แคระ ตำแหน่งของดาวเคราะห์แคระ สาเหตุที่ต้องลดสถานะของดาวพลูโต (3)
  http://www.lesa.biz/astronomy/solar-system/dwarf-planets

 6. การคำนวณหากำลังขยายของกล้องโทรทรรศน์ (1) 
  http://www.lesa.biz/astronomy/telescope/telescope-principle 

 7. ส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง ข้อดีของการใช้กระจกเว้าแทนเลนส์นูน (2)
  http://www.lesa.biz/astronomy/telescope/telescope-type 

 8. ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวและสีของดาว (2)
  http://www.lesa.biz/astronomy/light/wien-law 

 9. ลำดับสเปกตรัมของดาวฤกษ์ (2) 
  http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/stellar-spectrum

 10. Doppler Effect และ Redshift คืออะไร (2) 
  http://www.lesa.biz/astronomy/light/doppler-effect 

 11. เนบิวลาซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของดาวฤกษ์มีกี่ประเภทอะไรบ้าง (2)
  http://www.lesa.biz/astronomy/star/nebula 

 12. ธาตุสามัญของจักรวาล ลำดับธาตุที่เกิดจากนิวเคลียร์ฟิวชันในดาวฤกษ์ เปรียบเทียบอายุขัยของดาวมวลมากดาวมวลน้อย (3) 
  http://www.lesa.biz/astronomy/star/nuclear-fusion 
   
 13. ความหมายของดาวลำดับหลัก ดาวยักษ์ ดาวแคระ บน HR-diagram (2)
  http://www.lesa.biz/astronomy/star-properties/hr-diagram

 14. ดาวลำดับหลักคืออะไร (1) 
  http://www.lesa.biz/astronomy/star/main-sequence 

 15. จุดจบของดาวฤกษ์ที่มีมวลตั้งต้นขนาดต่างๆ  (7)
  http://www.lesa.biz/astronomy/star/death-of-stars

 16. ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในทางช้างเผือก และกระจุกดาวทรงกลม (2) 
  http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/milkyway-galaxy 

 17. ลักษณะของกาแล็กซีเพื่อนบ้าน: เมฆแมคเจนแลนเล็ก เมฆแมกเจนแลนใหญ่ กาแล็กซีแอนโดรมีดา กาแล็กซีดุมล้อ (4)
  http://www.lesa.biz/astronomy/galaxy/local-group 

 18. ทฤษฎีบิกแบงคืออะไร อะไรคือหลักฐานแสดงว่าเอกภพกำลังขยายตัว เอกภพมีอายุเท่าไร การเย็นตัวของเอาภพทำให้การกระจายตัวของกาแล็กซีเป็นอย่างไร (4)
  http://www.lesa.biz/astronomy/universe/big-bang 

Comments