E-Learning‎ > ‎

วิธีลงทะเบียน

ลงทะเบียน iAstro
  1. กรอกข้อมูลในใบสมัคร iAstro แล้วส่งใบสมัคร พร้อมใบนำฝาก แสกนสำเนาบัตรประชาชน ไฟล์รูปถ่าย แล้วส่งไปที่ iastro@lesa.biz 
  2. เปิด Gmail account โดยใช้ ชื่อจริงภาษาอังกฤษ.iastro@gmail.com เช่น kannika.iastro@gmail.com เพื่อใช้ในการ Sign in 
  3. เข้าสู่ห้องเรียน โดยคลิ๊ก Classroom: iAstro 1 หรือ http://iastro1.lesa.biz 
  4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Username ตามอีเมล์ในข้อ 2 
  5. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม iastro@lesa.biz หรือ โทร.089-520-1576 

ลงทะเบียน iEarth
  1. กรอกข้อมูลในใบสมัคร iEarth แล้วส่งใบสมัคร พร้อมใบนำฝาก แสกนสำเนาบัตรประชาชน ไฟล์รูปถ่าย แล้วส่งไปที่ iearth@lesa.biz 
  2. เปิด Gmail account โดยใช้ ชื่อจริงภาษาอังกฤษ.iearth@gmail.com เช่น supreeya.iearth@gmail.com เพื่อใช้ในการ Sign in 
  3. เข้าสู่ห้องเรียน โดยคลิ๊ก Classroom: iEarth 1 หรือ http://iearth1.lesa.biz 
  4. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Username ตามอีเมล์ในข้อ 2 
  5. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม iearth@lesa.biz หรือ โทร.080-220-8717

Comments