ประมวลรายวิชา iAstro 2

รหัสวิชา:            iAstro 2
รายวิชา:            ระบบดาวฤกษ์และเทคโนโลยีอวกาศ
ภาคการศึกษา:    ปลาย 
ผู้สอน:               นาวาอากาศเอกฐากูร เกิดแก้ว 
ผู้ช่วยสอน:         นางสาวอรญา อำนาจเจริญพร 
เจ้่าหน้าที่กราฟิก: นางสาวกีรติกา สุขศรีทอง
เงื่อนไขรายวิชา:  ไม่ต้องมีวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
ชื่อหลักสูตร:       การอบรมสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศผ่านอินเทอร์เน็ต (iAstro)
จำนวนชั่วโมงเรียน:    10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

เนื้อหารายวิชา: 
              10201  ธรรมชาติของแสง
              10202  สมบัติของดาวฤกษ์
              10203  กำเนิดดาวฤกษ์
              10204  จุดจบของดาวฤกษ์
              10205  ทางช้างเผือก
              10206  กาแล็กซี 
              10207  เอกภพ
              10208  จรวด
              10209  ดาวเทียม
              10210  ยานอวกาศ
              10211  ปฏิบัติการภาคสนาม 

การวัดผลการเรียน: 
        - งานที่มอบหมาย 50% 
        - คำถามท้ายบทเรียน 50%


คำอธิบายรายวิชา

 • ธรรมชาติของแสง  (10201) 
  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กฎการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสีของวัตถุดำ ปรากฏการณ์ดอปเลอร์ 
 • สมบัติของดาวฤกษ์ (10202) 
  การวัดระยะทางของดาว กำลังส่องสว่าง ขนาดของดาวฤกษ์ แมกนิจูด สเปกตรัมของดาว 
 • กำเนิดดาวฤกษ์ (10203) 
  เนบิวลาประเภทต่างๆ กระจุกดาวเปิด โปรโตสตาร์ นิวเคลียร์ฟิวชัน ดาวลำดับหลัก 
 • จุดจบของดาวฤกษ์ (10204) 
  การสิ้นอายุขัยของดาว เนบิวลาดาวเคราะห์ ดาวแคระขาว ซูเปอร์โนวา ดาวนิวตรอน พัลซาร์ หลุมดำ
 • ทางช้างเผือก (10205)
  ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในทางช้างเผือก โครงสร้างของกาแล็กซีทางช้างเผือก กระจุกดาวทรงกลม
 • กาแล็กซี (10206) 
  กาแล็กซีประเภทต่างๆ แผนภูมิส้อมเสียงของฮับเบิล การวัดระยะทางของกาแล็กซี
 • เอกภพ (10207) 
  กระจุกกาแล็กซี กฎการขยายตัวของฮับเบิล การขยายตัวของเอกภพ กำเนิดเอกภพ
 • จรวด (10208) 
  ความเร็วหลุดพ้น หลักการส่งจรวด ชนิดของจรวด ยานขนส่งอวกาศ 
 • ดาวเทียม (10209) 
  การจำแนกป รูปแบบของวงโคจร ดาวเทียมชนิดต่างๆ และประโยชน์การใช้งาน
 • ยานอวกาศ (10210) 
  การสำรวจอวกาศ โครงการอวกาศที่สำคัญ
 • ปฏิบัติการภาคสนาม ณ หอดูดาวเกิดแก้ว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (10211) 
  ฝึกจัดกิจกรรมภาคสนามให้กับนักเรียน


ĉ
LESA,
10 พ.ค. 2554 03:06