แหล่งข้อมูล

LESA รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไว้ในเว็บเพจนี้ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมยุววิจัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ยุววิจัยบรรยากาศ ยุววิจัยธรณีวิทยา ยุววิจัยน้ำ ยุววิจัยรีโมตเซนซิง และ ยุววิจัยดาราศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ แหล่งข้อมูลบางแห่ง LESA ดำเนินการจัดตั้งขึ้นมาเอง เช่น สถานีรับสัญญาณดาวเทียม NOAA และสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เพชรบูรณ์ เป็นต้น

แสดง 11 รายการ
แหล่งข้อมูลสถาบันประเภทของข้อมูลประโยชน์ใช้งาน
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
แหล่งข้อมูลสถาบันประเภทของข้อมูลประโยชน์ใช้งาน
แผนที่อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศ พยากรณ์อากาศ 
ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศ พยากรณ์อากาศ 
เรดาร์ตรวจอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศ พยากรณ์อากาศ 
รายงานแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา เฝ้าระวังภัยแผ่นดินไหว 
Earthquake Hardzard Program USGS แผ่นดินไหว ตำแหน่งการเกิดแผ่นดินไหวในรอบ 7 วัน 
Earth Resources Observation and Science Center (EROS) USGS รีโมตเซนซิง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก 
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ กรมอุตุนิยมวิทยา บรรยากาศ เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม 
สถานีรับสัญญาณดาวเทียม NOAA LESA (ศูนย์เพชรบูรณ์) บรรยากาศ บรรยากาศ 
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ LESA (ศุนย์เพชรบูรณ์) บรรยากาศ พยากรณ์อากาศ 
สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ LESA (ศุนย์เพชรบูรณ์) บรรยากาศ พยากรณ์อากาศ 
Sloan Digital Sky Survey/Server Sloan Digital Sky Survey ดาราศาสตร์ ข้อมูลภาพและสเปกตรัม ดาวฤกษ์ และกาแล็กซี 
แสดง 11 รายการ
Comments