การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมฝนดาวตกเจมินิดส์

กล่าวทั่วไป 
        กิจกรรมฝนดาวตกเจมินิดส์ 2012 จัดขึ้น ณ ศูนย์ดาราศาสตร์​ ท้องฟ้าจำลอง อบจ.สระบุรี (ทะเลสาบบ้านหมอ อ.บ้านหมอ) ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม ด้วยความร่วมมือของ LESA และ อบจ.สระบุรี โดยแบ่งงานเป็น 3 ระดับคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู 50 คน ค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน และกิจกรรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป  อย่างไรก็ตามข้อมูลในหน้าเว็บเพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้เข้าอบรม iAstro/iEarth จำนวน 13 ท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ ขอให้ท่านกรุณาอ่านอย่างละเอียดกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู: 
         จัดขึ้นเพื่อครูที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร iAstro/iEarth ของศูนย์ LESA จำนวน 13 คน และครูในสังกัดจังหวัดสระบุรี จำนวน 37 คน 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมศูนย์ดาราศาสตร์
10.30 – 11.30 น. ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
11.30 – 12.00 น. เรียนรู้กลุ่มดาวในท้องฟ้าจำลอง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
14.00 – 15.00 น. ทดสอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
15.00 – 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.30 น. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง
16.30 – 17.30 น. ทดสอบกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.00 น. พิธีเปิดงานฝนดาวตกเจมินิดส์ 2012  โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
19.00 – 19.30 น. ดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
19.30 – 20.30 น. การบรรยายเรื่อง ฝนดาวตกเจมินิดส์
20.30 – 20.30 น. อาบน้ำ/เวลาส่วนตัว 
20.30 – 22.00 น. สังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555
00.01 – 05.00 น. สังเกตการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ (ต่อ)
05.00 – 07.30 น. พักผ่อน/เวลาส่วนตัว
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.30 น. ชมภาพยนตร์ 360 องศา “Real of Light”
09.30 – 10.30 น. ฝึกใช้แผนภาพเมฆ (Cloud Chart) ในการจำแนกชนิดของเมฆ
10.30 – 10.45 น. พิธีปิด

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมาด้วย:  หมวก ผ้าเช็ดตัว รองเท้าแตะ อุปกรณ์สำหรับอาบน้ำ ไฟฉายขนาดเล็กเพื่อใช้ส่องแผนที่ดาว***รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในส่วนของ LESA
 1. นายเอกนรินทร์ วัฒนวริษฐ์ (คุณโกดี้) 081-416-4242 เดินทางเอง
 2. นายวรัฏฐา จุลบุรมย์ ท้องฟ้าจำลองอุดรธานี 084-034-3344 (iAstro 2) เดินทางเอง
 3. นายศิวกร เกิดไทย ห้องสมุมประชาชนอุดรธานี 089-279-7635 (iAstro 2) เดินทางเอง
 4. นายสุนทร ใจภักดี โรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 089-280-2772 (iAstro 2) เดินทางเอง
 5. นางสุดาวัลย์ ใจภักดี โรงเรียนราศีไศล จ.ศรีสะเกษ (iEarth 2) เดินทางเอง
 6. นางสาวณัฏฐพัชร ธนาเพ็งจันทร์ โรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 089-428-4657 (iAstro 2) เดินทางเอง
 7. นางพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวย ร.ร.สุคนธีรวิทย์ จ.นครปฐม 084-910-6189 (iAstro 2 /iEarth 2) เดินทางเอง
 8. นายรัฐพล ทรัพย์ประเสริฐ ร.ร.เขาสามยอด จ.ลพบุรี  089-239-7255  (iEarth 2) เดินทางเอง
 9. นางเพ็ญศรี พันธ์จินดาทรัพย์ ร.ร.สายน้ำผึ้ง กทม. 081-643-8190  (iAstro 1) เดินทางเอง
 10. นางสาวเปรมวดี จิตอารี ร.ร.สายน้ำผึ้ง กทม. (iEarth 1) เดินทางเอง
 11. นางสาวนพวรรณ เปลี่ยนขำ ร.ร.อัสสัมชัญ 081-647-7100 (iAstro 2) ขึ้นรถคุณโกดี้
 12. นางสาวอัญชลี มาลัยทอง โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี 086-178-0808 (iAstro 1+2)  ขึ้นรถคุณโกดี้
 13. นางสาวสุภารัตน์ ชูช่วย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา 080-539-1114 (iAstro 1) ขึ้นรถคุณโกดี้
 14. นางสาวปณิชา สุวรรณจ้อย ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย กทม.081-101-6115 (iAstro 1) ขึ้นรถคุณโกดี้
ทีมงาน LESA ส่วนหนึ่งจะเดินทางไปเตรียมงานล่วงหน้าตั้งแต่บ่ายวันพุธที่ 12 อีกส่วนหนึ่งจะเดินทางออกจากจุฬาฯ ในเช้าวันที่ 13
  • ท่านที่เดินทางมาเอง กรุณาศึกษาแผนที่ หากประสบปัญหาติดต่อ น.อ.ฐากูร โทร.081-701-5340 หรือ  คุณพรหม แฟงฟ้อย (เจ้าหน้าที่ท้องฟ้าจำลอง) โทร.086-611-2844
  • ท่านที่เดินทางมาขึ้นรถที่ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กรุณาติดต่อ คุณอรญา
   โทร.089-520-1576
   หรือ คุณโกดี้ โทร.081-416-4242
  • เมื่อเดินทางมาถึงศูนย์ดาราศาสตร์ฯ จ.สระบุรี แล้ว กรุณามาลงทะเบียนที่ "หอประชุม" ทางด้านซ้ายของอาคารท้องฟ้าจำลอง


สถานที่พัก

        ผู้เข้ารับการอบรม iAstro/iEarth จะพักรวมกับทีมงาน LESA ในห้องนิทรรศการซึ่งเป็นห้องปรับอากาศ โดยผู้ชายพักที่อาคารสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และผู้หญิงพักที่อาคารนิทรรศการลูกโลกจำลอง มีที่นอนปูบนพื้น หมอน ผ้าห่ม และอาบน้ำในห้องสุขาภายนอกอาคาร (ครูในสังกัด อบจ.สระบุรี พักเต้นท์)อาคารนิทรรศการ

ที่พักภายในอาคารสิ่งมหัศจรรย์ ที่พักภายในอาคารลูกโลกจำลอง


ห้องน้ำ        หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ น.อ.ฐากูร เกิดแก้วดยตรงที่โทร.081-701-5340