ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (2556)

        LESA จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
 • ประดิษฐ์แผนที่ดาวและฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
 • ประดิษฐ์นาฬิกาแดด เรียนรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลก 
 • ประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง และฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูเป้าหมายบนพื้นโลก  
 • ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และฝึกใช้กล้องทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้า 
 • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 

วันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2556
06.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา 
21.00 น. เดินทางถึงหอดูดาวเกิดแก้ว นำของเข้าที่พัก
21.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
22.00 น. อาบน้ำ เข้านอน 

วันศุกร์ที่ 1 กาญจนบุรี 2556
06.30 น. อาบน้ำ เวลาส่วนตัว
07.30 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. สันทนาการ แนะนำตัว 
09.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
10.00 น.​ ประดิษฐ์นาฬิกาแดดและทดสอบการใช้งาน 
11.00 น.​ เรียนรู้หลักการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.​ เรียนรู้หลักการของกล้องโทรทรรศน์ 
13.30 น. กิจกรรมประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง 
15.00 น. ทดลองใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
16.00 น. กิจกรรมติดตั้งและฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่าประกอบการใช้แผนที่ดาว
20.00 น.​ กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.00 น. สันทนาการ 
22.00 น. เข้านอน 

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
06.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. เก็บของขึ้นรถ
09.00 น. ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) 

ผู้ร่วมกิจกรรม
 • ทีมงาน 5 คน
 • คุณครู 4 คน 
 • นักเรียน 39 คน
 • เจ้าหน้าที่ 2 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว