ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง

        LESA จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 6 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
  • ประดิษฐ์แผนที่ดาวและฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
  • ประดิษฐ์นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตร และทดสอบนาฬิกาแดด
  • ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และฝึกใช้กล้องทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้า 
  • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
15.00 น. ลงทะเบียน ณ หอดูดาวเกิดแก้ว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
16.00 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
17.00 น. ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และฝึกใช้งาน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่าและฝึกใช้แผนที่ดาว
20.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์​
21.00 น.​ สันทนาการ
22.00 น. อาบน้ำ เข้านอน

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2556
06.30 น. อาบน้ำ เวลาส่วนตัว
07.30 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. กิจกรรรมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์
09.30 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์นาฬิกาแดดแบบศูนย์สูตร
10.30 น. ทดสอบนาฬิกาแดดและสรุปผล 
11.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 น.​ เดินทางกลับ

ผู้ร่วมกิจกรรม
  • ทีมงาน 7 คน
  • คุณครู 5 คน 
  • นักเรียน 40 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
  • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
  • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
  • ยารักษาโรคส่วนตัว 

Comments