กิจกรรมดาราศาสตร์​สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556

        LESA จัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัมพันธ์ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  ระหว่างวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการดูดาวให้แก่นิสิตนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556
07.30 น.​ นิสิตจุฬาฯ ออกเดินทางจากอาคาร 3 คณะครุศาสตร์ 
                นักศึกษาศิลปากร ออกเดินทางจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
11.00 น. แนะนำโครงการ LESA และ ดาราศาสตร์สัมพันธ์  
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม และเรียนรู้การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า  
14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.00 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม เรียนรู้การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า  
16.30 น. เวลาส่วนตัว  
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่าและฝึกใช้แผนที่ดาว
20.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.00 น.​ พักผ่อน เข้านอน 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556
05.00 น. ตื่นนอน ดูดาวรุ่งเช้า 
06.00 น. ศึกษาธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำ
08.00 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. อาบน้ำ เก็บของ 
10.00 น.​ เดินทางกลับ

ผู้ร่วมกิจกรรม
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56 คน 
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร 14 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
  • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
  • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
  • ยารักษาโรคส่วนตัว 
ą
ไม่ทราบผู้ใช้,
10 ม.ค. 2556 15:27