ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม

        LESA จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
 • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
 • ประดิษฐ์นาฬิกาแดด เรียนรู้เรื่องการหมุนรอบตัวเองของโลก 
 • ประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง และฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูเป้าหมายบนพื้นโลก  
 • ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และฝึกใช้กล้องทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้า 
 • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555
15.00 น. ลงทะเบียน ณ หอดูดาวเกิดแก้ว อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 
15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
16.00 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
17.00 น. อาบน้ำ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เรียนรู้หลักการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 
20.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่าและฝึกใช้แผนที่ดาว
21.00 น.​ พักผ่อน เข้านอน 

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555
04.45 น. ตื่นนอน ดูดาวรุ่งเช้า 
06.00 น. อาบน้ำ เวลาส่วนตัว
07.30 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. ออกเดินทางไปทำกิจกรรมที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
10.00 น.​ ประดิษฐ์นาฬิกาแดดและทดสอบการใช้งาน 
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.​ เรียนรู้หลักการของกล้องโทรทรรศน์ 
13.30 น. กิจกรรมประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง 
14.30 น. ทดลองใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น. เดินทางไปยังหอดูดาวเกิดแก้ว 
16.30 น. ถึงหอดูดาวเกิดแก้ว  
17.00 น. กิจกรรมติดตั้งและฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์
21.00 น. สันทนาการ 
22.00 น. เข้านอน 

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555
06.30 น. ตื่นนอน อาบน้ำ
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. กิจกรรรมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์
10.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับ


ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 8 คน
 • คุณครู 5 คน 
 • นักเรียน 55 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 

Comments