ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี

        LESA จัดค่ายดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี   ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
  • เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
  • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว
  • ประดิษฐ์นาฬิกาแดด และทดสอบนาฬิกาแดด
  • ให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์อิสลาม การกำหนดเวลาละหมาด และการกำหนดวันถือศีลอด
กำหนดการ 

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555 
08.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน ณ โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
09.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์นาฬิกาแดด
10.00 น. ทดสอบนาฬกาแดด
11.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ฟังบรรยายเรื่อง "การเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า"
14.00 น. การกำหนดเวลาละหมาด และการกำหนดวันถือศีลอด
16.00 น. เดินทางไปมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. กิจกรรมดูดาวและฝึกใช้แผนที่ดาว
21.00 น. เข้านอน

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 
06.00 น.​ ตื่นนอน
07.00 น. เดินทางกลับโรงเรียน  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น.​ เสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้ร่วมงาน
  • วิทยากร 3 คน
  • อาจารย์ 5 คน
  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 62 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
  • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
  • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
  • ยารักษาโรคส่วนตัว 

รายชื่อทีมงาน 
Comments