ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.มูลนิธิอาซิซสถาน

        LESA จัดค่ายดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน จ.ปัตตานี  ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
  • เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
  • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว
  • ประดิษฐ์นาฬิกาแดด และทดสอบนาฬิกาแดด
  • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวด้วยตนเอง 
  • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตดวงอาทิตย์ 
  • ให้ความรู้เรื่องดาราศาสตร์อิสลาม การกำหนดเวลาละหมาด และการกำหนดวันถือศีลอด
กำหนดการ 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 
20.00 น. คณะนักเรียนเดินทางถึง ศูนย์วิทยาศาสตร์  ม.ราชภัฎกาญจนบุรี 
21.00 น. อาบน้ำ เข้านอน

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 
06.00 น.​ ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 
07.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านดาวุชา (42)  
08.00 น. เดินทางกลับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
09.00 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาว 
10.00 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์นาฬิกาแดด และทดสอบนาฬิกาแดด 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (45) 
13.00 น.​ ความรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของทรงกลมฟ้า 
14.30 น. กิจกรรมส่วนประกอบของกล้องโทรทรรศน์ 
15.30 น. รับประทานอาหารว่าง (40)
16.00 น. ออกเดินทางไปหอดูดาวเกิดแก้ว 
17.00 น. จัดสถานที่สำหรับดูดาวและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (50)
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่า และฝึกใช้แผนที่ดาววงกลม
20.30 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.30 น. สันทนาการ
22.30 น. เข้านอน 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 
06.00 น. ตื่นนอน อาบน้ำ แต่งตัว 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (50)
08.30 น. ออกเดินทางไป ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
10.00 น. ความรู้ดาราศาสตร์อิสลาม: การกำหนดเวลาละหมาด และการกำหนดวันถือศีลอด 
11.30 น.​ เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านดาวุชา (38) 
13.00 น. เดินทางต่อไปยัง อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์


ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 3 คน
 • ครูชาย 2 คน  ครูหญิง 1 คน
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชาย 10 คน หญิง 23 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 

รายชื่อทีมงาน 

Comments