ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.ดรุโณทัย ตรัง

        LESA จัดค่ายดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จาก โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
  • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
  • ประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง และฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูเป้าหมายบนพื้นโลก  
  • ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และฝึกใช้กล้องทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้า 
  • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555
01.00 น. ออกเดินทางจากโรงเรียนดรุโณทัย ตรัง 
20.00 น.​ เข้าที่พัก ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
21.00 น.​ พักผ่อน นอนหลับ 

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555
07.30 น.​ รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. สันทนาการ
09.30 น.​ ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
10.30 น. เรียนรู้ทรงกลมฟ้า  
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.​ หลักการของกล้องโทรทรรศน์ 
14.00 น. ประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง 
15.00 น. ตั้งกล้องสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ 
15.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
16.00 น. เดินทางไปยังหอดูดาวเกิดแก้ว 
17.00 น. ถึงหอดูดาวเกิดแก้ว นำของเข้าที่พัก 
17.30 น. ติดตั้งและฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่า และฝึกใช้แผนที่ดาววงกลม 
20.30 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.30 น. สันทนาการ 
22.30 น. เข้านอน 

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555
06.00 น. ติื่นนอน อาบน้ำ เก็บของ
07.15 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.15 น. ออกเดินทางไปยังพร้อมมิตรสตูดิโอ 
09.00 น. ทัศนศึกษาพร้อมมิตรสตูดิโอ 
11.00 น. เดินทางต่อไปยังสะพานข้ามแม่น้ำแคว รับประทานอาหารกลางวันบนรถ
11.30 น.​ ทัศนศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแคว 
12.30 น.​ เดินทางกลับ 
24.00 น. ถึงโรงเรียนดรุโณทัย ตรัง ด้วยความสวัสดิภาพ 


ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 7 คน
 • อาจารย์ชาย 1 คน, อาจารย์หญิง 2 คน 
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 

รายชื่อทีมงาน 
Comments