ค่าย ร.ร.ศรีอยุธยา

        LESA จัดค่ายดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จาก โรงเรียนศรีอยุธยา ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง และอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
 • แนะนำแนวทางการทำงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ 
 • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
 • ประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง และฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูเป้าหมายบนพื้นโลก  
 • ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง และฝึกใช้กล้องทรทรรศน์ส่องดูวัตถุท้องฟ้า 
 • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 
 • ศึกษานิเวศชายฝั่งเขาแหลมหญ้า

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
07.30 น.​ ออกเดินทางจากโรงเรียนศรีอยุธยา ไปจังหวัดระยอง
10.00 น. ถึงโรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง
10.30 น. ฟังชี้แจงโครงการ Junior Session of the Astronomical Society of Japan 
11.00 น. ชมการนำเสนองานวิจัยเรื่อง "การวัดระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์
             ด้วยปรากฏการณ์จันทรุปราคา" ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
11.30 น. ส่องกล้องสังเกตดวงอาทิตย์ 
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
14.30 น. หลักการของกล้องโทรทรรศน์ 
15.00 น. ประกอบกล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง 
15.30 น. ทดลองใช้กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสง
16.00 น. ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า 
16.30 น. ถึงอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า นำของเข้าที่พัก  
17.00 น. พักผ่อน เวลาส่วนตัว 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่า และฝึกใช้แผนที่ดาววงกลม
20.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.00 น. สันทนาการ
22.30 น. เข้านอน 

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555
06.00 น. ตื่นนอน เวลาส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. สำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติ 
11.00 น. สรุปความรู้ที่ได้รับ และถามตอบปัญหาวิชาการ 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.​ ออกเดินทางไปยังสวนนงนุช 
14.00 น. ทัศนศึกษาสวนนงนุช
16.00 น. เดินทางกลับ 
18.00 น. ถึงโรงเรียนศรีอยุธยาด้วยความปลอดภัย 


ผู้ร่วมกิจกรรม
 • ทีมงาน 6 คน
 • อาจารย์ผู้ชาย 2 คน อาจารย์ผู้หญิง 2 คน 
 • นักเรียนชาย 16 คน 
 • นักเรียนหญิง 46 คน 

สิ่ิงที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำมา
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 

รายชื่อทีมงาน 
Comments