ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.ย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์

        LESA จัดค่ายดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จ.ตรัง ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
  • เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
  • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว
  • ประกอบกล้องโทรทรรศน์ และฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวด้วยตนเอง 
  • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
12.00 น.​ คณะนักเรียนฯ ถึงหอดูดาวเกิดแก้ว รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.​ กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
14.30 น. กิจกรรมประกอบกล้องโทรทรรศน์ 
16.00 น. กิจกรรมเรียนรู้หลักการของกล้องโทรทรรศน์ 
17.00 น. จัดสถานที่สำหรับดูดาวและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่า และฝึกใช้แผนที่ดาววงกลม
20.30 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.30 น. สันทนาการ
22.30 น. เข้านอน 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
04.30 น. ตื่นนอน ดูดาวรุ่งเช้า
06.00 น. เวลาส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางกลับ 


ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 9 คน
 • ครู จำนวน 6 คน
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 44 คน

รายชื่อทีมงาน 
(
ออกเดินทางจากอาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.55, 15.00 น.)
 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำมา 
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 
Comments