กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับลูกเสือ

        LESA ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับลูกเสือ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์) อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกนิสิตเป็นวิทยากร ให้ความรู้ดาราศาสตร์ที่จำเป็นในการศึกษาทิศและเวลา ให้แก่นักเรียนลูกเสือระดับชั้นประถมปลาย 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555
09.00 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ที่อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
             แวะทัศนศึกษาพระราชวังบางประอิน และโบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา  
12.30 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
14.00 น.​ ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (สหราษฎร์) อ.อินทร์บุรี เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม 
15.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
16.00 น. กิจกรรมเรียนรู้หลักการของกล้องโทรทรรศน์ 
17.00 น. จัดสถานที่สำหรับดูดาวและติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยตาเปล่า และฝึกใช้แผนที่ดาววงกลม
20.00 น. กิจกรรมดูดาวด้วยกล้องโทรทรรศน์ 
21.00 น. พักผ่อน 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555
04.30 น. ตื่นนอน ดูดาวรุ่งเช้า
06.00 น. เวลาส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 น. กิจกรรมสังเกตดวงอาทิตย์ 
09.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 


ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 7 คน (ใส่เสื้อสีชมพู)
 • ครู ~5 คน 
 • นักเรียนชั้นประถมปลาย ~60 คน 

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำมา
 • หมวกกันแดดและกันน้ำค้าง 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว

รายชื่อทีมงาน 
 1. น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว 
 2. วนิดา แซ่อื้อ (น้องป๋วย)
 3. ภูสุดา บุญเงิน (ไหม)
 4. เกศกนก ตูบสันเทียะ (เกศ)
 5. สุวิทย์ พิพิธวณิชธรรม
 6. ภูมิ พิพิธวณิชธรรม
 7. บุญทัน จะยันรัมย์  
        หมายเหตุ
        สีดำ - เดินทางโดยรถยนต์ ถึงโรงเรียนเวลา 13.00 น. 
        สีน้ำเงิน - เดินทางโดยรถปิกอัพขนกล้องโทรทรรศน์ ถึงโรงเรียนเวลา 15.00 น.   

Comments