ค่ายดาราศาสตร์ ร.ร.หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา (2555)

        LESA จัดค่ายดาราศาสตร์ให้กับคณะนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา ณ หอดูดาวเกิดแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนทำกิจกรรม ดังนี้ 
 • เรียนรู้วิธีดูดาวด้วยตาเปล่า
 • ประดิษฐ์แผนที่ดาว และฝึกใช้แผนที่ดาว
 • ประกอบกล้องโทรทรรศน์ และฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวด้วยตนเอง 
 • ฝึกใช้กล้องโทรทรรศน์ในการสังเกตดวงอาทิตย์ 
 • ฝึกนักเรียนจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดค่ายให้แก่เด็กในท้องถิ่น 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
16.00 น. เดินทางถึงหอดูดาวเกิดแก้ว
17.00 น. ชี้แจงสถานที่และกิจกรรม
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.30 น. กิจกรรมดูดาวและกล้องโทรทรรศน์ 
21.30 น. พักผ่อน เข้านอน 

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. สังเกตดวงอาทิตย์ 
10.00 น.​ ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม 
11.00 น. ความรู้เรื่องทรงกลมฟ้า 
12.00 น.​ รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.​ กิจกรรมประกอบกล้องโทรทรรศน์ 
15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
15.30 น. เตรียมตัวจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนท้องถิ่น (กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน) 
16.00 น. นักเรียนท้องถิ่นเดินทางมาถึง กิจกรรมสันทนาการ 
17.00 น. สอนนักเรียนท้องถิ่นทำแผนที่ดาว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 น. กิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับชุมชน 
21.00 น. สันทนาการ
22.30 น. เข้านอน 

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
06.00 น. เวลาส่วนตัว
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น. เก็บของ เดินทางกลับ 


ผู้ร่วมงาน
 • ทีมงาน 6 คน
 • อาจารย์ผู้หญิง จำนวน 5 คน
 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 38 คน: นักเรียนชาย 13 คน นักเรียนหญิง 25 คน 
 • มัคคุเทศก์ผู้หญิง 2 คน 

รายชื่อทีมงาน 
(
ออกเดินทางจากอาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 17 ก.พ.55, 12.00 น.)

สิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนำมา 
 • หมวก รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว 
 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับส่องดูแผนที่ดาว
 • ยารักษาโรคส่วนตัว 
Comments