กิจกรรม

มกราคม 2555
กุมภาพันธ์ 2555
มีนาคม 2555
พฤษภาคม 2555
ตุลาคม 2555 
  • กิจกรรมดูดาวบนดอยอินทนนท์  วันที่ 16 - 17 ต.ค.55 
พฤศจิกายน 2555 
  • กิจกรรมดาราศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล วันที่ 1 พ.ย.55 
  • ค่ายดาราศาสตร์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม วันที่ 24 - 25 ธ.ค.55
ธันวาคม 2555 
มกราคม 2556 
กุมภาพันธ์ 2556 
มีนาคม 2556 
มกราคม 2557