รายชื่อกลุ่มดาว

สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ได้แบ่งกลุ่มดาวทั้งหมดในทรงกลมฟ้าออกเป็น 88 กลุ่ม ดังนี้ 
ชื่อภาษาละติน
Andromeda
Antlia
Apus
Aquarius
Aquila
Ara
Aries
Auriga
Boötes
Caelum
Camelopardalis
Cancer
Canes Venatici
Canis Major
Canis Minor
Capricornus
Carina
Cassiopeia
Centaurus
Cepheus
Cetus
Chameleon
Circinus
Columba
Coma Berenices
Corona Australis
Corona Borealis
Corvus
Crater
Crux
Cygnus
Delphinus
Dorado
Draco
Equuleus
Eridanus
Fornax
Gemini
Grus
Hercules
Horologium
Hydra
Hydrus
Indus
Lacerta
Leo
Leo Minor
Lepus
Libra
Lupus
Lynx
Lyra
Mensa
Microscopium
Monoceros
Musca
Norma
Octans
Ophiuchus
Orion
Pavo
Pegasus
Perseus
Phoenix
Pictor
Pisces
Pisces Austrinus
Puppis
Pyxis
Reticulum
Sagitta
Sagittarius
Scorpius
Sculptor
Scutum
Serpens
Sextans
Taurus
Telescopium
Triangulum
Triangulum Australe
Tucana
Ursa Major
Ursa Minor
Vela
Virgo
Volans
Vulpecula
ความหมายในภาษาอังกฤษ
Andromeda
Air Pump
Bird of Paradise
Water Carrier
Eagle
Altar
Ram
Charioteer
Bean Driver
Chisel
Giraffe
Crab
Hunting Dogs
Great Dog, Big Dog
Little Dog, Lesser Dog
Sea Goat
Keel
Cassiopeia
Centaur
Cepheus
Sea Monster, Whale
Chameleon
Compasses
Dove
Berenice s Hair
Southern Crown
Northern Crown
Crow
Cup
Southern Cross, Cross
Swan
Dolphin
Swordfish
Dragon
Little Horse
River
Furnace
Twins
Crane
Hercules
Clock
Sea serpent, Monster
Water Snake
Indian, American Indian
Lizard
Lion
Little Lion, Lion Cub
Hare
Scales
Wolf
Lynx
Lyre
Table Mountain
Microscope
Unicorn
Fly
Rule
Octant
Serpent Bearer
Hunter
Peacock
Winged Horse
Perseus
Phoenix
Painter
Fishes
Southern Fish
Poop, Stern
Compass
Net
Arrow
Archer
Scorpion
Sculptor
Shield
Serpent
Sextant
Bull
Telescope
Triangle
Southern Triangle
Toucan
Great Bear, Big Bear
Little Bear
Sail
Virgin
Flying Fish
Fox
ชื่อภาษาไทย
กลุ่มดาวแอนดรอเมดา (เจ้าหญิง)
กลุ่มดาวเครื่องสูบลม
กลุ่มดาวนกการเวก
กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ
กลุ่มดาวนกอินทรี
กลุ่มดาวแท่นบูชา
กลุ่มดาวแกะ
กลุ่มดาวสารถี
กลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์
กลุ่มดาวสิ่ว
กลุ่มดาวยีราฟ
กลุ่มดาวปู
กลุ่มดาวหมาล่าเนื้อ
กลุ่มดาวหมาใหญ่
กลุ่มดาวหมาเล็ก
กลุ่มดาวแพะทะเล
กลุ่มดาวกระดูกงูเรือ
กลุ่มดาวแคสซิโอเปีย (ค้างคาว)
กลุ่มดาวคนครึ่งม้า
กลุ่มดาวซีฟิอัส 
กลุ่มดาวซีตัส (วาฬ)
กลุ่มดาวกิ้งก่าคะมีเลียน
กลุ่มดาววงเวียน
กลุ่มดาวนกเขา
กลุ่มดาวผมเบเรนิซ
กลุ่มดาวมงกุฎใต้
กลุ่มดาวมงกุฎเหนือ
กลุ่มดาวนกกา
กลุ่มดาวถ้วย
กลุ่มดาวกางเขนใต้
กลุ่มดาวหงส์
กลุ่มดาวโลมา
กลุ่มดาวปลากระโทงแทง
กลุ่มดาวมังกร
กลุ่มดาวม้าแกลบ
กลุ่มดาวแม่น้ำ
กลุ่มดาวเตาหลอม
กลุ่มดาวคนคู่ (โลง)
กลุ่มดาวนกกระเรียน
กลุ่มดาวเฮอร์คิวลีส
กลุ่มดาวนาฬิกา
กลุ่มดาวงูไฮดรา
กลุ่มดาวงูไฮดรัส
กลุ่มดาวอินเดียนแดง
กลุ่มดาวกิ้งก่า
กลุ่มดาวสิงโต
กลุ่มดาวสิงโตเล็ก
กลุ่มดาวกระต่ายป่า
กลุ่มดาวคันชั่ง
กลุ่มดาวหมาป่า
กลุ่มดาวแมวป่า
กลุ่มดาวพิณ
กลุ่มดาวภูเขา
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์
กลุ่มดาวยูนิคอร์น
กลุ่มดาวแมลงวัน
กลุ่มดาวไม้ฉาก
กลุ่มดาวออกแทนต์
กลุ่มดาวคนแบกงู
กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวนกยูง
กลุ่มดาวม้าบิน
กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส
กลุ่มดาวนกฟีนิกซ์
กลุ่มดาวขาตั้งภาพ
กลุ่มดาวปลา
กลุ่มดาวปลาใต้
กลุ่มดาวท้ายเรือ
กลุ่มดาวเข็มทิศ
กลุ่มดาวตาข่าย
กลุ่มดาวลูกศร
กลุ่มดาวคนยิงธนู
กลุ่มดาวแมงป่อง
กลุ่มดาวช่างแกะสลัก
กลุ่มดาวโล่
กลุ่มดาวงู
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์
กลุ่มดาววัว
กลุ่มดาวกล้องโทรทรรศน์
กลุ่มดาวสามเหลี่ยม
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้
กลุ่มดาวนกทูแคน
กลุ่มดาวหมีใหญ่ (จระเข้)
กลุ่มดาวหมีเล็ก
กลุ่มดาวใบเรือ
กลุ่มดาวหญิงสาว 
กลุ่มดาวปลาบิน 
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอก