ผู้จัดทำ

LESA คือกลุ่มคนหลากหลายอาชีพที่ช่วยกันพัฒนางานวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์  และเทคโนโลยีอวกาศ โดยมีคติ "เรียนรู้อย่างไร้พรมแดน" 

Email: admin@lesa.biz  
Tel: 089-577-9915 

Social media:  
         LESA Facebook: https://web.facebook.com/LESA-188348825343339/ 
         LESA Group : https://web.facebook.com/groups/119354158107385/ 
         LESA North : https://www.facebook.com/groups/106003796154766/ 
         LESA IAC (ศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม): https://www.facebook.com/IslamicAstronomyCenter/